PULSI I LIRISE

PULSI I LIRISE

Në sezonin e koncertit 2022/2023 do t’na udhëheqë “Nervi i lirisë”. Nervi që vazhdimisht “luan”, nuk ndalet dhe na lëviz, është një frymëzim që na nxit të zhytemi në thesarin e thellë të arkaizmave në gjuhën maqedonase dhe të arrijmë te melodioziteti i butë i fjalës.

 

Fjalët dhe muzika krijojnë valë prej ngjyrave!

 

Le t’i dorëzohemi muzikës, ajo është thesari ynë, t’i lejojmë që t’na freskojë si lulëzim pranveror, si rrezja e parë në agimin e ngrohtë të ditës.