Koncert i Filarmonisë në ambient të hapur në Parkun e Qytetit

Koncert i Filarmonisë në ambient të hapur në Parkun e Qytetit

 

Dirigjent:

Lubnan Baalbaki

 

Programi:

propozim – Muzikë nga video lojëra

 

Следни настани