NUMËROJMË

NUMËROJMË

Dirigjenti:
Alfonso Skarano (Itali)

Solist:
Nade Talevska, soprano

Programi:
P. I Çajkovski: “Vallja e luleve” nga baleti “Arrëthyesi”
H. Jimenez: Intermexo nga zarzuela “Dasma e Luis Alonso”
J. Puçini: “O mio babbino caro” – arie nga opera “Gianni Skiki” (soprano)
J. Puçini: “Quando men vo” – arie e Musetës nga opera “Bohemia” (soprano)
A. Markez: “Danzon nr. 2”
F. Shopen: Poloneze “Lufta”, op.40, nr.1 (versioni për orkestër: A. Glazunov)
A. Ponkieli: “Vallja e orëve”, nga opera “Xhokonda”
V. A. Mozart: “Mbretëresha e natës”, arie nga opera “Flauti Magjik” (soprano)
***
K. Sen -Sans: “Vallja e vdekjes ” (solo: Anna Kondratenko – koncertmaster )
J. Shtraus: “Valsi Perandorak”, op.437
J. Shtraus: “Triç -Traç”, Polka Op. 214
J. Shtraus: “Zërat e Pranverës” Op. 410 (soprano)
L. Delibes: “Kënga e kambanës”, nga opera “Lakme”
J. Shtraus: “Lakuriqi”, Uverturë
J. Shtraus: “Nën bubullima dhe vetëtima”, Fast Polka Op. 324
Sh. Guno: “Je veux vivre” aria e Zhulietës e operës “Romeo dhe Zhulieta” (soprano)
J. Shtraus: “Në Danubin e bukur blu”, vals op.314

Следни настани