JETA E PËRJETSHME

JETA E PËRJETSHME

Dirigjent:

Vanja Gjumar Nikolovski

Solist:

Ana Gaceva – piano

 

Programi:

L. V. Betoven: Uvertira „Egmont“

L.V. Betoven: Koncert pianoje dhe orkestre nr. 3 C minor, Op.37

L.V. Betoven: Simfonia nr. 3 „Eroika“

Следни настани