HYJNOR

HYJNOR

 

Dirigjent:

Konrad Van Alfen (Holandë)

 

Programi:

J.MekMilan: Shtatë fjalët e fundit të kryqit *premierë

Kori Pro – Ars

 

Следни настани