HARMONIA

HARMONIA

 

Dirigjent:

Sasho Tatarçevski

Solistë:

Mark Buëkov – violinë (Belgjikë)

 

Programi:

V. А. Mozart: Koncert violine dhe orkestre nr.3 në G major, K 216

А. Brukner: Simfonia nr.4 në E- flat major, WAB 104

 

Следни настани