ALFA DHE OMEGA

ALFA DHE OMEGA

 

Dirigjent:

Jeruham Sharovski (Izrael)

Solist:

Fazil Saj – piano (Turqia)

 

Programi:

L.V.Betoven: Hyrje „Egmont“

P.I. Çajovski: Poemë simfonie „Manfred“ B minor, Op. 58

 

 

Следни настани