ALFA DHE OMEGA

ALFA DHE OMEGA

 

Dirigjent:

Jeruham Sharovski (Izrael)

Solist:

Fazil Saj – piano (Turqia)

 

Programi:

L.V.Betoven: Hyrje „Egmont“

L.V.Beethoven: Koncert për piano dhe orkestër nr. 3 në C minor, Op.37

***
N. Rimsky – Korsakov: Suite Simfonike “Scheherazade” Op. 35

 

 

Следни настани