ОДИСЕЈА

ОДИСЕЈА

Диригент:
Солист:
Афродити Патулиду

Диригент:

Кристијан Рајф (Германија)

Солист:

Афродити Патулиду – сопран (Грција)

 

Програма:

Е. Григ: Суита „Пер Гинт“ бр.1, оп. 46
Ј. Сибелиус: “Jubal” оп.35 (арр. Јорма Панула)
Ј. Сибелиус: “Norden” оп. 90 (арр. Јорма Панула)
Ј. Сибелиус: “Var det en dröm” бр.4, оп. 37 (арр. Јуси Јалас)
Ј. Сибелиус: “Luonnotar“ оп.70
***
J. Сибелиус: Симфонија бр. 5 во Ес-дур, оп. 82

Следни настани