ОДИСЕЈА

ОДИСЕЈА

Диригент:
Солист:
Афродите Патулиду

Диригент:

Кристијан Рајф (Германија)

Солист:

Афродите Патулиду – сопран (Грција)

 

Програма:

Ј. Сибелиус: “Луоннотар“ оп.70

Ј. Сибелиус: Песни за глас и оркестар (избор)

***

J. Сибелиус: Симфонија бр. 5 во Ес-дур, оп. 82

Следни настани