Контакт

Филхармонија на Република Северна Македонија
Бул „Гоце Делчев“ бр. 2,
1000 Скопје

e-mail: contact@filharmonija.org.mk
Тел: +389(0) 2 3118 450
Факс: +389 (0) 2 3165 753

За директна комуникација и информации ве молиме пополнете го формуларот,
или контактирајте директно на нашите е/маил адреси и контакт детали

Изнајмување на објектот 

e-mail: zoran.stevanoski@filharmonija.org.mk

Контакт телефон +389 (0) 75 302 112

Билетара

e-mail: bileti@filharmonija.org.mk

Контакт телефон +389 (0) 2 3238 182; ‎
+389 (0) 71 393 282;

(Билетарницата на Македонската филхармонија се наоѓа спроти Музичкото училиште “Илија Николовски – Луј”)

Работно време од понеделник – петок 10:00-20:00 часот; сабота од 10:00-14:00 часот.

 

Листа за контакт

Директор

Ангелина Димоска

Музичка продукција

Тина Иванова

асистент во продукција

tina.ivanova@filharmonija.org.mk

Симона Гајдоска

асистент во продукција

simona.gajdoska@filharmonija.org.mк

 

Мери Црвенковска

асистент во продукција и маркетинг

marketing@filharmonija.org.mk

Кристина Анчева

асистент во маркетинг

contact@filharmonija.org.mk

Миранда Хаџиќ Адеми

музички архивар нототекар

nototekamiranda@gmail.com

Дијана Имери Илкоска

музички архивар нототекар

nototeka@filharmonija.org.mk

Јана Бојовиќ

музички архивар нототекар

nototeka@filharmonija.org.mk

Аудио и видео продукција

Џијан Емин

Раководител на одделение за аудио и видео продукција

dzijan@filharmonija.org.mk

Ангел Ќосев

тон мајстор

Ангел Спироски

тон мајстор

angel.spiroski@filharmonija.org.mk

Ален Хаџи - Стефанов

тон мајстор

Антоние Весковски

соработник за сценско музичка дејност

Финансии и Сметководство

Анита Петровска Трајчева

Раководител на финансии – Одговорен сметководител

anita.petrovska@filharmonija.org.mk

Александар Бежаниќ

сметководител

smetkovodstvo@filharmonija.org.mk

Николина Корошовска

благајник

Валентина Ивановска

билетопродавач

bileti@filharmonija.org.mk

Елена Спасовска

билетопродавач

Административни работи и човечки ресурси

Катерина Дојчиновска

Советник за административни, општи и правни работи

katerina.smiceska@filharmonija.org.mk

Игор Димески

Виш соработник за човечки ресурси

hr@filharmonija.org.mk

Клементина Коловска

Архивар

arhiva@filharmonija.org.mk

Сценски работи и општо оддржување

Зоран Стеваноски

координатор за заеднички работи и безбедност

zoran.stevanoski@filharmonija.org.mk

Ивана Ристевска

ит системи

ivana.ristevska@filharmonija.org.mk

Илија Тарчуговски

светло мајстор

Сафет Латифовски

сценски работник

Бајрам Муслиу

сценски работник

Дејан Серафимовски

Домаќин – курир

Перица Михајловски

сценски работник

Соња Вељковиќ

хигиеничар

Бранкица Петревска

хигиеничар

Бранкица Николовска

хигиеничар

Како да нé најдете

Со Автомобил

Ве молиме користете го подземниот паркинг на Македонска Опера и Балет

Со Велосипед

Пред главниот и административниот влез има лимитиран број на места за паркирање на велосипеди, како и неколку места пред Музичкото училиште "Илија Николовски - Луј"

Со Автобус

Најблиската автобуска станица се наоѓа на улицата Филип Втори Македонски, каде застануваат автобусите со реден број 16, 17а, 26, 50 и 57

Skip to content