ВОЛШЕБНАТА ХОРНА

ВОЛШЕБНАТА ХОРНА

Диригент:
Солист:
Марк Грубер

Диригент: Конрад ван Алфен (Холандија)

Солист: Марк Грубер – хорна (Германија)

Програма:

Р. Штраус: Концерт за хорна и оркестар бр.1

А. Дворжак: Симфoнија бр. 5

Следни настани