ШПАНИЈА ВО СРЦЕТО

ШПАНИЈА ВО СРЦЕТО

Диригент:
Солист:
Ѓорѓи Димчевски
Е. Шабрие:Шпанија
К. Сен-Санс: Интродукција и Рондо капричозо
П. Сарасате: Цигански напеви
Г. Малер: Симфонија бр. 1 „Титан“

Следни настани