РЕЦИТАЛ НА АННА КРИШТАЛЕВА И АЛЕКСАНДАР КОЛОВСКИ

РЕЦИТАЛ НА АННА КРИШТАЛЕВА И АЛЕКСАНДАР КОЛОВСКИ

Солисти:
Солист: АННА КОЛОВСКА
Солист: АЛЕКСАНДАР КОЛОВСКИ
Програма:
Лекуона / Володос, Скарлати, Кусиаков, Григ, Вуртнер, Новиков, Пјацола…

Следни настани