КРУГ

КРУГ

Диригент:
Солист:
Филипа Бојл

Диригент:

Николас Чалмерс (Англија)

Солист:

Филипа Бојл – сопран (Англија)

Хор „Про Арс“

 

Програма:

З.Прајснер:  селекција/дополнително

Следни настани