ББ

ББ

Диригент:
Солист:
Оли Мустонен
G. Rossini: Увертира од операта „Вилијам Тел“
B. Bartok: Концерт за пијано и оркестар бр. 3 Sz119
L.v. Beethoven: Симфонија бр. 5

Следни настани