Филхармонија на РСМ е првиот и единствен симфониски оркестар во Северна Македонија, а со тоа и единствен постојан репрезент на симфониското творештво на македонската музичка сцена. Оркестарот е формиран на 24 ноември во 1944 година, по завршувањето на Втората светска војна и само 11 дена по

ослободувањето на Скопје. На ул. „Крушовска“ бр. 27, во домот на композиторот Тодор Скаловски, еден од стожерите на македонската музичка култура, се одржал првиот состанок на група музичари со цел да формираат симфониски оркестар, да го формираат првиот Државен оркестар, да ги стават темелите на една голема културна

институција, прва од таков вид во ослободена Македонија. Создавањето на Филхармонија во едно такво време-невреме, е всушност револуција во духовната смисла на зборот. Револуција што ќе ја направат само неколкумина уметници кои наместо пушки, во рацете ќе држат музички инструменти со кои ќе „пукаат“ со чудесните звуци на

најубавата уметност – музиката, погодувајќи ги нивните следбеници директно во срцето. Од тие скромни почетоци, па се до денес, во повеќе од седумдецениското постоење, Филхармонијата на РСМ остварила telefoonhoesjes a51see this незаборавни концертни мигови исполнувајќи широк репертоар од светската…

ШЕФ-ДИРИГЕНТ

ШЕФ-ДИРИГЕНТ

ОРКЕСТАР

ШЕФ-ДИРИГЕНТ

ШЕФ-ДИРИГЕНТ

Skip to content