Оркестарот брои повеќе од 90 музичари кои со својата изведба го синтетизираат и унапредуваат интегралниот звук, креирајќи автентичен симфониски музички израз.

Skip to content