BRUNCH AND BRASS

BRUNCH AND BRASS

Солист:
Роланд Сентпали

Ансамбл: „Бранч енд Брас“:

Роланд Сентпали (Унгарија) – туба, еуфониум, уметничко водство и аранжмани

https://rolandszentpali.com

 

Младен Ѓорѓевиќ – труба (Србија), Драган Младеновски – труба, Јордан Колевски – труба, Горан Арменски – труба, Милан Роксандиќ – хорна (Србија), Благоја Василевски – хорна, Димче Белчовски – тромбон, Тибор Балинт-тромбон (Србија), Бранко Илиевски – тромбон, Никола Ристевски – тромбон, Александар Ниниќ – туба

Дијана Имери-Илкоска-диригент (гостин)

Програма: Чајковски, Габриели, Хендл, Стивенс…

Следни настани