ЧАЈКОВСКИ: СМЕА И ТАГА

ЧАЈКОВСКИ: СМЕА И ТАГА

Диригент:
Солист:
Иштван Вардаи
P. I. Tchaikovsky: Рококо варијации за виолончело и оркестар оп. 33
P. I. Tchaikovsky: Симфонија бр. 6 b-moll оп. 74 „Патетична“

Следни настани