ПОЕЗИЈА И ДРАМА

ПОЕЗИЈА И ДРАМА

Диригент:
Солист:
Дино Имери
R. Wagner: Увертира од операта „Танхојзер“
F. Liszt: Фантазија на унгарски фолклорни теми S123
F. Liszt: Танц на смртта S126

Следни настани