МУЗИЧКО ПАТУВАЊЕ

МУЗИЧКО ПАТУВАЊЕ

Диригент:
Солист:
Здравко Ангелов
Диригент: КОНРАД ВАН АЛФЕН
Солист: ЗДРАВКО АНГЕЛОВ
Солист: ИЛЗА БАФТИАРИ

Солисти:

Здравко Ангелов (кларинет)

Илза Бафтиари (виола)

 

Програма:

М. Брух: Концерт за кларинет и виола оп.88

Ф. Менделсон: Симфонија бр.4 – „Италијанска“

Следни настани