КОНЦЕРТ НА ФИЛХАРМОНИЈА НА ОТВОРЕНО ВО ГРАДСКИОТ ПАРК

КОНЦЕРТ НА ФИЛХАРМОНИЈА НА ОТВОРЕНО ВО ГРАДСКИОТ ПАРК

Диригент:

Диригент:

Лубнан Баалбаки

 

Програма:

предлог – Музика од видео игри

Следни настани