ГАЈРЕТ

ГАЈРЕТ

Диригент:
Солисти:

Диригент: Лубнан Баалбаки (Либан)
Солисти: Мојца Седеу – удирачки инструменти
Бурџу Карадаг – неи (Турција)
Ајкут Коселерли – перкусии (Турција)

Програма:
Љ. Бранџолица: Концерт во два става за солист на удиралки и оркестар *

(техничка пауза)

Ф. Саj: „Хезарфен“ Концерт за неи и оркестар оп.39**

***

А. Дворжак: Симфонија бр. 8 во Г-дур, оп.88, Б.163

* Концертот е посветен на Мојца Седеу
** Премиерна изведба во Македонија

Следни настани