ВОКАЛНА МАГИЈА

ВОКАЛНА МАГИЈА

Диригент:
Солист:
Милан Силјанов
Г. Малер: Магичната хорна на момчето
Д. Шостакович: Симфонија бр. 6, op.54

Следни настани