БАЈКА

БАЈКА

Диригент:
Солист:
Естер Ју

Б. Сметана: „Кампот на Валенштајн“ –  симфониска поема*

А. Глазунов: Концерт за виолина и оркестар во а-moll оп. 82

Ј. Сук: „Бајка“ – симфониска свита*

*Премиерна изведба во С. Македонија

Следни настани