АЛХЕМИЈА

АЛХЕМИЈА

Диригент:
Солист:
Ејми Диксон
Диригент:
Солист:
Т. Богатинова: Четири парафрази за симфониски оркестар*
G. Koehne: In flight enterntainment concerto*
*Премиерна изведба во Македонија

Следни настани