Благоја Перуновски

заменик водач на контрабаси

Роден е во 1977 година во Скопје. Во 1991 година сезапишува во Средното музичко училиште „Илија Николовски-Луј“ на одделот за контрабас и продолжува со студии на Факултетот замузичка уметност во Скопје каде што и дипломира во класата напроф. Велко Тодевски. Во текот на студиите е добитник на многубројни награди на државните натпревари, како и специјалнанаграда од Yamaha. Учествува и во меѓународни младински оркестри како што е оркестарот во Алтенбург, Германија. Во текотна студиите, исто така, работи како хонорарен соработник во Македонската филхармонија. Во 2004 година полага аудиција во Македонската филхармонија и се вработува преку Музичката младина на Македонија,а од 2007 година е редовно вработен на местото група контрабаси. Во 2018 година,полага аудиција и е распореден на местото заменик-водач на група контрабаси.

Skip to content