КОНТАКТ ЛИЦЕ ОВЛАСТЕНО ЗА ЗАШТИТНО ВНАТРЕШНО ПРИЈАВУВАЊЕ

КОНТАКТ ЛИЦЕ ОВЛАСТЕНО ЗА ЗАШТИТНО ВНАТРЕШНО ПРИЈАВУВАЊЕ

Контакт лице овластено за заштитно внатрешно пријавување

 

Катерина Дојчиновска

Советник за административни, општи и правни работи

Телефон на одговорното лице: 02/3298084

Е-пошта за поднесување барање: кaterina.smiceska@filharmonija.org.mk

 

Согласно Законот за заштита на укажувачи и согласно со член 2 став (1) и член 3 од Правилникот за заштитно внатрешно пријавување во институциите во јавниот сектор, институциите од јавниот сектор определуваат овластено лице за прием на пријави доставени заради заштитено внатрешно и заштитено надворешно пријавување.