Законот за информации од јавен карактер

Законот за информации од јавен карактер

Согласно извадокот од нацрт – записникот од 121 седница на Владата на РСМ оддржана на 24 јануари 2023 година, ТОЧКА 34 Информирање за подобрување на транспарентноста и отчетноста на институциите од јавниот сектор преку објавување на задолжителните информации  со гласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер на веб локациите како и објавување на најчесто побарувани информации систематизирани по области.

Baranje-NU FILHARMONIJA NA RSM -ZSPIJK

Baranje i Odgovor – 2022

Baranje za pristap do inform od javen karakter 15.09.2022_15110396

Odgovor na baranje pristsap do inform od javen karakter 15. 09. 2022_1-8_15111900

Odgovor na baranje pristsap do inform od javen karakter 15. 09. 2022_9-9

Odgovor na baranje pristsap do inform od javen karakter 15. 09. 2022_10-10

Odgovor na baranje pristsap do inform od javen karakter 15. 09. 2022_11-11

Odgovor na baranje pristsap do inform od javen karakter 15. 09. 2022_12-12

Odgovor na baranje pristsap do inform od javen karakter 15. 09. 2022_13-13

Odgovor na baranje pristsap do inform od javen karakter 15. 09. 2022_14-end

Baranje i Odgovor 2021-izgradba, rekonstrukcija, prog.Vlada 2021 dopolnitelni sistemi za greenje ladenje (2)_compressed (1)

Baranje i odgovor za pristap od javen karakter 2021 – odobruvanje za reklamen materijal._compressed

Odgovor inform.javen.karakter – Pravilnik za audicija

Odgovor na baranje 2021 za br.vraboteni romi,br.umetnici,br.tehnickii personal,br.romi_compressed

Odgovor na baranje 2021-UO, br.na vraboteni, plati na vrabotni novo_compressed (1)

Baranje i odgovor za tender prevoz na patnici 2020 godina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baranje-NU FILHARMONIJA NA RSM -ZSPIJK