АИР

АИР

Диригент:
Солист:
Дијанг Меи
Диригент:
Солист:

Диригент: Емил Табаков (Бугарија)

Солист: Дијанг Меи– виола (Кина/Германија)

Мешан хор „Про Арс“

 

Програма:

С. Прокофјев: „Поручникот Киже“

Г. Канчели: „Стикс“ за виола, хор и оркестар

*Хорот го подготви: Сашо Татарчевски

Следни настани