НОВОГОДИШЕН КОНЦЕРТ ЗА ДЕЦА

НОВОГОДИШЕН КОНЦЕРТ ЗА ДЕЦА

Диригент:
Диригент:

Диригент: ЏИЈАН ЕМИН

Визуелизација: ЕМИЛ ПЕТРОВ

Визуелизација: ДОРИЈАН МИЛОВАНОВИЌ

Аниматор: МАРТИН ЈОРДАНОСКИ

Програма: Планети – Густав Холст

Следни настани