ФИЛХАРМОНИЈА ЗА ФИЛХАРМОНИЈА

ФИЛХАРМОНИЈА ЗА ФИЛХАРМОНИЈА

Солисти:

ПЕРКУСИИ

Мојца Седеу, Весна Ангелова Христов

Томе Манчев  – „Танец“ за удирачки инстурменти и клавир

 

ГУДАЧКИ КВАРТЕТ „ФИЛХАРМОНИЈА“

Ана Кондратенко, Бојан Илкоски, Бојан Талески, Марија Михајловска

П. И. Чајковски – гудачки квартет бр. 1

Д. Шуплевски – Капричо

 

ДУВАЧКИ КВИНТЕТ

Елена Дојчинова, Владимир Лазаревски, Здравко Ангелов, Горан Јанев, Ванчо Стојановски

Ференц Фаркаш – Early Hungarian Dances  from the 17th century

 

ДУВАЧКО ТРИО

Владимир Лазаревски, Марина Николовска, Маја Чанаќевиќ

Бетовен – Trio op. 87, I став

 

БРАС КВИНТЕТ

Стефан Илиев, Јордан Колевски, Благоја Василевски, Никола Ристевски, Александар Ниниќ

Ж. Бизе – Свита од „Кармен“

Следни настани