ФИЛХАРМОНИЈА ПАТУВА ВО ВСЕЛЕНАТА

ФИЛХАРМОНИЈА ПАТУВА ВО ВСЕЛЕНАТА

Диригент:
Диригент:

Диригент: ЏИЈАН ЕМИН

Визуелизација: ЕМИЛ ПЕТРОВ

Визуелизација: ДОРИЈАН МИЛОВАНОВИЌ

Аниматор: МАРТИН ЈОРДАНОСКИ

Програма: Планети – Густав Холст

Следни настани