СО ЉУБОВ ЗА КЛАРА

СО ЉУБОВ ЗА КЛАРА

Диригент:
Солист:
Бери Даглас
Диригент:
Солист:

Р. Шуман: Концерт за пијано и оркестар оп. 54

Н. Римски-Корсаков: „Шпанско капричо“ op. 34

П.И. Чајковски: „Италијанско капричо“ op. 45

Следни настани