СЕДЕФ

СЕДЕФ

Диригент:
Солист:
Роџер Ино
Диригент:
Солист:

Диригент: Џијан Емин
Солист/композитор : Роџер Ино (Англија)

Програма: авторска музика на Роџер Ино – орк. Џијан Емин

Роџер Ино е британски музичар и композитор чиј стил тешко може да се категоризира. Критичарите велат дека неговиот естетски код не може лесно да се стави во рамка и дека музиката му е лизгава како „риба“ кога станува збор за било каква детерминација.
Тој креиера вивидни и емотивни музички пејзажи. Вели дека го користи креативниот процес на декомпозиција во својата работа, дека го разчленува јадрото на музиката до нејзиниот последен атом, за да дојде до нејзината суштина.

 

 ИЗЛОЖБА И ПРОМОЦИЈА НА КАТАЛОГ

Стефан Шашков

„Посветло отколку без светлина“

Уметнички творби инспирирани од музиката на: Харолд Бад, Џон Хасел, Роберт Фрип, Брајан Ино, Даниел Ленуа, Мајкл Брук, Роџер Ино

ФОАЈЕ, 19 часот 

Следни настани