ПРОЛЕТ ВО НОЕМВРИ

ПРОЛЕТ ВО НОЕМВРИ

Диригент:
Солист:
Џорџ Ли
Диригент:
Солист:
L. V. Beethoven: Концерт за пијано и оркестар бр. 1, C-dur оп. 15
R. Schumann: Симфонија бр. 1 B-dur оп. 38

Следни настани