ПО ПАТОТ НА ФАРИНЕЛИ

ПО ПАТОТ НА ФАРИНЕЛИ

Диригент:
Солист:
Јуриј Мињенко
Програма:
А. Вивалди, А. Корели, Р. Броши, Н. Порпора, Г. Ф. Хендел, К. В. Глук

Следни настани