НОВ СВЕТ

НОВ СВЕТ

Диригент:
Солист:
Баиба Скриде
Програма:
Д. Шостакович: Концерт за виолина и оркестар бр. 1
А. Дворжак: Симфонија бр. 9 „Од новиот свет“

Следни настани