НОВ ЗДИВ

НОВ ЗДИВ

Диригент:
Солист:
Николас Алтштед

М. Вајнберг- Концерт за виолончело и оркестар*

https://www.youtube.com/watch?v=PQR1EqTa0Zo

В.А.Моцарт: Симфонија бр. 29 во A-dur

*100 години од раѓањето на композиторот

Следни настани