МУЗИЧКА МЛАДИНА ЗА МАЕСТРО ЃУМАР

МУЗИЧКА МЛАДИНА ЗА МАЕСТРО ЃУМАР

Диригент:
Солист:
Дино Имери

Концерт на Камерниот оркестар на Музичка младина на Македонија „Саша Николовски – Ѓумар“

Следни настани