МОРСКИ БРАНОВИ

МОРСКИ БРАНОВИ

Диригент:
Солист:
Даниел Милер-Шот
Програма:
Б. Бритн: Четири морски интерлудии од операта „Питер Грајмс“
Д. Шостакович: Концерт за виолончело и оркестар бр. 1
К. Дебиси: „Море“

Следни настани