ЗИМСКИ СОНИШТА

ЗИМСКИ СОНИШТА

Диригент:
Солист:
ТИМОТИ РИДАУТ
Диригент: КОНРАД ВАН АЛФЕН
Солист: ТИМОТИ РИДАУТ – ВИОЛА

Програма:

Е. Елгар: Концерт за виола (транскрипција од концертот за виолончело)
П. И. Чајковски: Симфонија бр. 1

Следни настани