МЛАДИТЕ ДОАЃААТ

МЛАДИТЕ ДОАЃААТ

Диригент:
Диригент:

Диригент:

Ангел Спироски

 

Програма:

Ј.С. Бах: Двоен виолински концерт во d-moll, BWV 1043, прв став

Исполнуваат: Марија Џуклеска – виолина и Андреј Наумоски – виолина

(IV клас и II клас, ДМУ – „Тодор Скаловски – Тетоец“ – Струга)

Класа: проф. Милена Крстевска

 

К. Дитерсдорф: Концерт за контрабас и оркестар бр. 2 во E-dur, прв став

Исполнува: Летиција Кондратенко – контрабас

(III клас, ДМБУЦ „Илија Николовски – Луј“ – Скопје)

Класа: проф. м-р Благој Маротов

 

С. Меркаданте: Концерт за флејта и оркестар бр. 2 во e-moll, op.57, прв став

Исполнува: Ана Матеска – флејта

(III клас, ДМУ – Битола)

Класа: проф. Александар Стефановски

 

К. Сен-Санс: Концерт за виолончело и оркестар бр.1 во a-moll, оп. 33, прв став

Исполнува: Ева Малиновска – виолончело

(VIII одделение, ДМБУЦ „Илија Николовски – Луј“ – Скопје)

Класа: проф. Маре Видевска

 

Д. Кабалевски: Концерт за виолина и оркестар во C-dur, оп.48, прв став

Исполнува: Виктор Србиноски – виолина

(VII одделение, ООМУ „Методи Патче“ – Охрид)

Класа: проф. Елица Рашкова

 

***

 

К.М фон Вебер: Кончертино за кларинет и оркестар во Es-dur, оп.26

Исполнува: Александар Ристовски – кларинет

(III клас, ДМБУЦ „Илија Николовски – Луј“ – Скопје)

Класа: проф. Благојче Трајковски

Ф. Шуберт: Erlkönig (орк. Ф. Лист)

Исполнува: Матеа Стојаноска – соло пеење

(IV клас, ДМУ – Битола)

Класа: проф. Маја Митровска

 

В.А. Моцарт: Концерт за пијано и оркестар во d-moll, K.V.466, прв став

Исполнува: Анастасија Петреска – пијано

(III клас, ДМУ – Битола)

Класа: проф. Татјана Божиновска

 

Џ. Верди: „Saper Vorreste“ – aрија на Оскар од операта „Бал под маски“

Исполнува: Анастасија Милеусниќ – соло пеење

(III клас, ДМБУЦ „Илија Николовски – Луј“ – Скопје)

Класа: проф. Александра Коцевска

 

Д. Шостакович: Концерт за пијано и оркестар бр. 2 во F-dur, оп.102, прв став

Исполнува: Џеврие Туле – пијано

(III клас, ДМБУЦ „Илија Николовски – Луј“ – Скопје)

Класа: проф. Весна Ангелова Христов

Следни настани