МЛАДИТЕ ДОАЃААТ

МЛАДИТЕ ДОАЃААТ

Диригент:

Концерт со учениците од музичките училишта

 

Програма:

Ј.Хајдн: Концерт за пијано и оркестар во Де-дур (прв став)

Исполнува: Софија  Михајловска – пијано

(VII одд., класа: проф.м-р Ана Трајановска)

 

В.Пихл: Концерт за контрабас и оркестар во Де-дур (прв став)

Исполнува: Огнен Златанов – контрабас

(II година, класа: проф. м-р Благој Маротов)

 

К.Штамиц: Концерт за флејта и оркестаро во Ге-дур (прв став)

Исполнува: Јосипа Василевска – флејта

(I година, класа: проф. Николина Ефтимова Тодоровска)

 

В.А.Моцарт: Концерт за пијано и оркестар во де-мол, КВ.466 (прв став)

Исполнува: Виктор Рафајловски – пијано

(III година, класа: проф. Катерина Фидановска Ќетковиќ)

 

K.В. Глук: „Che faro senza Euridice?“ арија од операта „Орфеј и Евридика“

Исполнува: Теодора Пејиќ – соло пеење

(III година, класа: проф.Александра Коцевска)

 

К.Сен-Санс: Концерт за виолончело и оркестар во а-мол, оп.33 (прв став)

Исполнува: Магдалена Дрмач – виолончело

(I година, класа: проф. Александра Јаневска)

 

Е.Григ: Концерт за пијано и оркестар во а-мол оп.16 (прв став)

Исполнува: Гоце Златев – пијано

(I година, класа: проф. Славица Мицевска)

Следни настани