МИСТИЧНА ДЕВЕТКА

МИСТИЧНА ДЕВЕТКА

Диригент:
Солист:
Фросина Богданоска

С. Прокофјев:  Концерт за виолина и оркестар бр.1

https://www.youtube.com/watch?v=ic-EIknhVHM

 

Д. Шостакович: Симфонија бр. 9, оп. 70

Следни настани