МАГИЧНА ВИОЛИНА

МАГИЧНА ВИОЛИНА

Диригент:
Солист:
Вадим Репин
Програма:
М. Мусоргски: „Ноќ на пустата планина“
С. Прокофјев: Концерт за виолина и оркестар бр.2
В. Калиников: Симфонија бр. 1*
*премиерна изведба во Македонија

Следни настани