КОНЦЕРТ ПО ПОВОД ГОДИШНИНАТА ОД СМРТТА НА ДЕЛЧЕВ

КОНЦЕРТ ПО ПОВОД ГОДИШНИНАТА ОД СМРТТА НА ДЕЛЧЕВ

Диригент: ХРИСТО ХРИСТОВ – Р. БУГАРИЈА

Солисти: Илина Митревска и Десислава Тодорова

 

Програма:

E. Grieg – Solveig’s song – солист: Илина Митревска

G. F. Handel – Xerxes, “Né men con l’ombre”- солист: Илина Митревска

P. Mascagni – “Cavalleria Rusticana”, Intermezzo

W. A. Mozart – “Maurerische Trauermusik”

J. Sibelius – “Valse triste”

L. van Beethoven – Symphony No. 7, 2 став

J. Offenbach – “Barcarolle” солисти: Илина Митревска и Десислава Тодорова

J. Bizet – Carmen, “Carrau, pique…” солист: Десислава Тодорова

Следни настани