КЛАСИКАТА ГО СРЕЌАВА ЏЕЗОТ

КЛАСИКАТА ГО СРЕЌАВА ЏЕЗОТ

Квартет тромбони на Македонската филхармонија

(Димче Белчовски, Бранко Илиевски, Никола Ристевски, Александар Ниниќ)

 

Програма: Џ.Гершвин, Џ.Бикертон, А.Рубинштајн, Џ.Гејл…

Следни настани