ИШАРЕТ

ИШАРЕТ

Солист:
Дино Имери
Солист:

Програма:

М. Де Фаља: Ноктурно

Ф. Момпу: „Песни и танци“ бр.1 и бр.3

„Млади девојки во градината” од суитата „Сцени од детството“

М. Равел: „Благородни и сентиментални валцери“

М. Равел: ,,Alborada del gracioso“

Ж.Бизе / A. Володос: „Шпански валцер“

Ж. Бизе / В. Хоровиц:  „Кармен” варијации

Следни настани