ЗВУКОТ НА ИДНАТА ГЕНЕРАЦИЈА

ЗВУКОТ НА ИДНАТА ГЕНЕРАЦИЈА

Диригент:
Диригент:

Концерт со студенти од државните факултети за музичка уметност

 

В.А.Моцарт – Увертира „Милосрдието на Титус“

Ана Спасовска – диригент III година  ФМУ- Скопје

Класа: проф. м-р Борјан Цанев

 

Џ.Ботезини – Концерт за контрабас и оркестар бр.2 h-moll, 1 став

Кристијан Кожумановски – контрабас IV година ФМУ- Скопје

Класа: проф. Александар Поп Христов

 

В.А.Моцарт – Концерт за флејта и оркестар бр.1 G-dur, 1 став

Пандорка Јанакиева – Флејта IV година ФМУ- Скопје

Класа: проф. м-р Страшо Темков

 

Е.Шосон – „Поема“ за виолина и оркестар, Оп.25

Дарко Гроздановски – виолина III година ФМУ- Скопје

Класа: проф. м-р Олег Кондратенко

 

Сен-Санс – Концерт за пијано и оркестар бр.5, 1 став

Анастасија Гичевска – пијано III година ФМУ- Скопје

Класа: проф. д-р Марија Ѓошевска

Н.Розауро – Концерт за вибрафон и оркестар, 1 став

Зорица Здравковиќ – вибрафон IV година ФМУ- Скопје

Класа: проф. м-р Мојца Седеу
М.Равел – „Циган“- концертна рапсодија за виолина и оркестар

Памела Велкова – виолина III година ФМУ- Скопје

Класа: проф. м-р Олег Кондратенко

Следни настани