ДЕНОВИ НА МАКЕДОНСКА МУЗИКА

ДЕНОВИ НА МАКЕДОНСКА МУЗИКА

Диригент:
Солисти:

Сони Петровски: Три псалми за хор и оркестар
Панде Шахов: Концерт за кларинет и оркестар
Филип Иванов: Концерт за виолина и оркестар

Следни настани